معرفی کتابخانه مدیریت و حسابداری

کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری

کتابخانه دانشکده مديريت و حسابداري در سال1370به دنبال تاسيس دانشکده با انتقال240 جلد کتاب فارسي ولاتين مريوط به مديريت از دانشکده انفورماتيک سابق و 350 جلد کتاب فارسي و لاتين مربوط به رشته حسابداري از دانشکده اقتصاد به همراه 16 عنــوان مجـــــله خارجي و25عنوان مجله فارسي تشکيل شد.

  • ارسال شده توسط نفیسه سادات موسوی
  • دوشنبه, 1395/05/04 - 15:26
  • 0