طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

q_  تعميم وارون تبديل فوريه
q_ تعميم وارون تبديل فوريه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۲۷
stadtsysteme I 
urban systemes I
stadtsysteme I urban systemes I
ترجمه شده از متن آلمانی به انگلیسی توسط William C. ترجمه از انگلیسی به فارسی: اسماعیل حافظی شاپور اسلامی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
استاد راهنماي معماري محسن خراساني زاده؛ استاد مشاور فرهاد احمدي، استاد مشاور سازه فريدون مشايخ فريدني، مشاور مرمت و احيا مرمت و احياء بهرام قديري, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۰۹
آب را گل نکنيم: طراحي رود دره اوين از ديدگاه اکولوژي
آب را گل نکنيم: طراحي رود دره اوين از ديدگاه اکولوژي
غزل نفيسه‌تابنده, مهدي شيباني، کامران ذکاوت؛ احمدرضا ياوري, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۱

صفحه‌ها