طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Differance
Differance
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۵۲
Differend در فلسفه ليوتار و پيامدهاي آن
Differend در فلسفه ليوتار و پيامدهاي آن
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۸۹
EQ-جبرها
EQ-جبرها
فوق لیسانس
G - بافه هاي فشرده معامله اي و توسيع هاي خالص اساسي
G - بافه هاي فشرده معامله اي و توسيع هاي خالص اساسي
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۸۹, حاوي CD
I- مدلها، فضاهاي ريس، و صورت بدون نقطه دوگان کاکوتاني
I- مدلها، فضاهاي ريس، و صورت بدون نقطه دوگان کاکوتاني
دکتري, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۴۳
L- نااريبي و آماره کافي
L- نااريبي و آماره کافي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۳
MODELOCKING به شيوه غير فعال براي ليزرهاي حالت جامد با پهناي بهره زياد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۸
MV جبرها با حالتهاي داخلي
MV جبرها با حالتهاي داخلي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۴۷, حاوي CD

صفحه‌ها