طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

"دموراژ" يا غرامات ناشي از معطلي و تاخير کشتي
"دموراژ" يا غرامات ناشي از معطلي و تاخير کشتي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۴۱
"شروط ضمن عقد" "شرط فعل"
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۹۴
"فالانژ" لبنان:گذاراز شبه نظامي گري به حزبي سياسي
"فالانژ" لبنان:گذاراز شبه نظامي گري به حزبي سياسي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۱۷
"نظام امنيت دسته جمعي" از جامعه ملل تا اوائل قرن بيست و يکم
"نظام امنيت دسته جمعي" از جامعه ملل تا اوائل قرن بيست و يکم
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۳۰
(-q) ضربگر شورو ايزو کلينيسم مدول هاي متقاطع
(-q) ضربگر شورو ايزو کلينيسم مدول هاي متقاطع
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۱۵
(صفاي آينه )بررسي  دل در منظومه هاي عرفاني با تکيه بر مثنويهاي عطار
(صفاي آينه )بررسي دل در منظومه هاي عرفاني با تکيه بر مثنويهاي عطار
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۹۷
(فهرست)مجموعه نسخ خطي موزه منطقه اي جنوب شرق ايران (زاهدان)
(فهرست)مجموعه نسخ خطي موزه منطقه اي جنوب شرق ايران (زاهدان)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۱۷, با همکاري بنياد ايران شناسي
************************
************************
احمد زراقي, اولياء, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۳۱
************************
************************
خسرو افشارمهاجر، احمد اسماعيل‌زاده‌جهرمي, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۶۵
******************************
******************************
کريم باباخاني، بابک زيرک, عبدالنبي رودافشان, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۲۱
*W- جبرهاي با نرم چندگانه و عملگرهاي بي کران
*W- جبرهاي با نرم چندگانه و عملگرهاي بي کران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۴۹

صفحه‌ها