طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

MV جبرها با حالتهاي داخلي
MV جبرها با حالتهاي داخلي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۴۷, حاوي CD
OD- تشخيص پذيري گروه هاي خود ريختي K3- گروه هاي ساده
OD- تشخيص پذيري گروه هاي خود ريختي K3- گروه هاي ساده
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۶۹
POLITICAL SOCIALIZATION  اجتماعي سازي سياسي در ايران
POLITICAL SOCIALIZATION اجتماعي سازي سياسي در ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۰
S - سيستم انژکتيو
S - سيستم انژکتيو
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۹۵
SVM و منظم سازي
SVM و منظم سازي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۰۲, <فرمت ديجيتال>
Utilitarianism اصالت نفع در فلسفه جان استيوارت ميل
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۸۰, حاوي CD
[r,s,t] - رنگ آميزي گراف ها
[r,s,t] - رنگ آميزي گراف ها
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۹۴
aitia و دغدغه تبيين در مابعدالطبيعه ارسطو
aitia و دغدغه تبيين در مابعدالطبيعه ارسطو
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۹۸
c - بخش و c - انديس گروه هاي متناهي
c - بخش و c - انديس گروه هاي متناهي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۱۶
p- مقدار براي مدل صفر مرکب
p- مقدار براي مدل صفر مرکب
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۴۳, حاوي CD
q_  تعميم وارون تبديل فوريه
q_ تعميم وارون تبديل فوريه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۲۷
stadtsysteme I 
urban systemes I
stadtsysteme I urban systemes I
ترجمه شده از متن آلمانی به انگلیسی توسط William C. ترجمه از انگلیسی به فارسی: اسماعیل حافظی شاپور اسلامی
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
استاد راهنماي معماري محسن خراساني زاده؛ استاد مشاور فرهاد احمدي، استاد مشاور سازه فريدون مشايخ فريدني، مشاور مرمت و احيا مرمت و احياء بهرام قديري, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۰۹
آب را گل نکنيم: طراحي رود دره اوين از ديدگاه اکولوژي
آب را گل نکنيم: طراحي رود دره اوين از ديدگاه اکولوژي
غزل نفيسه‌تابنده, مهدي شيباني، کامران ذکاوت؛ احمدرضا ياوري, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۱
آب زدايي حلال هاي دوتره با استفاده از غشاهاي ماتريس آميخته نانو زئوليتي
آب زدايي حلال هاي دوتره با استفاده از غشاهاي ماتريس آميخته نانو زئوليتي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۷۹

صفحه‌ها