طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

 بررسی اثر فعال‌سازی استراتژی ادراکی کلگرا بر انسجام مرکزی کودکان مبتلابه اتیسم
بررسی اثر فعال‌سازی استراتژی ادراکی کلگرا بر انسجام مرکزی کودکان مبتلابه اتیسم
 بررسی اجرای برنامه اصلاحات ارضی و پیامدهای آن در استان کردستان (1341-53)
بررسی اجرای برنامه اصلاحات ارضی و پیامدهای آن در استان کردستان (1341-53)
 بررسی ارتباط بین انرژی لیزر پالسی رنگینه‌ ای و پاسخ پوست در درمان بیماری همانژیوم با استفاده از تکنیک طیف‌ سنجی بازتابی
بررسی ارتباط بین انرژی لیزر پالسی رنگینه‌ ای و پاسخ پوست در درمان بیماری همانژیوم با استفاده از تکنیک طیف‌ سنجی بازتابی
 بررسی انواع و میزان انگیزه ی تحصیلی دانشجویان شهر تهران و عوامل اجتماعی موثر بر آن
بررسی انواع و میزان انگیزه ی تحصیلی دانشجویان شهر تهران و عوامل اجتماعی موثر بر آن
 بررسی جامعه شناختی اعتماد به تجارت الکترونیک (مطالعه رفتار خرید آنلاین بین شهروندان تهران)
بررسی جامعه شناختی اعتماد به تجارت الکترونیک (مطالعه رفتار خرید آنلاین بین شهروندان تهران)
 بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و یادگیری سازمانی (سازمان مورد مطالعه:شهرداری تهران)
بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و یادگیری سازمانی (سازمان مورد مطالعه:شهرداری تهران)
 بررسی روش های تخمین و تعیین خسارات کالبدی توسط بیمه در بازسازی مسکن پس از سانحه مورد مطالعاتی روستای سیجان، استان البرز پس از سیل سال 1394
بررسی روش های تخمین و تعیین خسارات کالبدی توسط بیمه در بازسازی مسکن پس از سانحه مورد مطالعاتی روستای سیجان، استان البرز پس از سیل سال 1394
 بررسی فاکتورهای مؤثر بر ترکیب پروژه ها در سبد پروژه در سازمان های پروژه محور
بررسی فاکتورهای مؤثر بر ترکیب پروژه ها در سبد پروژه در سازمان های پروژه محور
 بررسی فونستیک وفراوانی زنبورهای خانواده  Vespidaeدر شهرستان ایذه، استان خوزستان
بررسی فونستیک وفراوانی زنبورهای خانواده Vespidaeدر شهرستان ایذه، استان خوزستان
 بررسی مقایسه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی
بررسی مقایسه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در منطقه قفقاز جنوبی
 بررسی و تبیین قرارداد نشر در نظام حقوقی ایران و انگلستان
بررسی و تبیین قرارداد نشر در نظام حقوقی ایران و انگلستان
 بررسی و شبیه سازی خواص جذبی گرافن دو لایه
بررسی و شبیه سازی خواص جذبی گرافن دو لایه
 بررسی و مقایسه پاسخ های ابن رشد و سید جلال الدین آشتیانی به ایرادهای غزالی در مسئله«علم خدا به جزئیات»
بررسی و مقایسه پاسخ های ابن رشد و سید جلال الدین آشتیانی به ایرادهای غزالی در مسئله«علم خدا به جزئیات»
 بررسی پدیده ی رنگ پریدگی نوری در پلیمر های آلاییده به رنگینه ی آلی و ایجاد موجبر کانالی توسط نوشتن مستقیم لیزری دوشاخه ای بر اساس آن پدیده
بررسی پدیده ی رنگ پریدگی نوری در پلیمر های آلاییده به رنگینه ی آلی و ایجاد موجبر کانالی توسط نوشتن مستقیم لیزری دوشاخه ای بر اساس آن پدیده
 برنامه ریزی توسعه پایدار شهر پارس آباد با استفاده از رهیافت راهبرد توسعه شهری(CDS)
برنامه ریزی توسعه پایدار شهر پارس آباد با استفاده از رهیافت راهبرد توسعه شهری(CDS)
 تأثیر فعالیت تداومی متوسط و فعالیت تناوبی شدید بر شاخص‌های فشار اکسایشی در مردان فعال
تأثیر فعالیت تداومی متوسط و فعالیت تناوبی شدید بر شاخص‌های فشار اکسایشی در مردان فعال
 تاثیر عوامل سیاسی بر دگرگونی بافت قومی منطقه جزیره (سده اول تا نهم هجری)
تاثیر عوامل سیاسی بر دگرگونی بافت قومی منطقه جزیره (سده اول تا نهم هجری)
 تحقيق و بررسي توپولوژی های شبکه روی تراشه و ارائه توپولوژی IMR سه بعدی
تحقيق و بررسي توپولوژی های شبکه روی تراشه و ارائه توپولوژی IMR سه بعدی
 تحلیل ساختاری زندِ هرمزدیشت
تحلیل ساختاری زندِ هرمزدیشت
 تحلیل همدیدی - آماری علت استقرار هسته مرکزی پرفشار سیبری در محدوده جغرافیایی دریاچه‌های بایکال – بالخاش طی دوره سرد سال
تحلیل همدیدی - آماری علت استقرار هسته مرکزی پرفشار سیبری در محدوده جغرافیایی دریاچه‌های بایکال – بالخاش طی دوره سرد سال
 تحلیل همدیدی پایداری و وارونگی دمایی منجر به آلودگی هوا و تأثیر آن بر مرگ و میر (منطقه مورد مطالعه شهر اراک)
تحلیل همدیدی پایداری و وارونگی دمایی منجر به آلودگی هوا و تأثیر آن بر مرگ و میر (منطقه مورد مطالعه شهر اراک)
 ترجمه و تحقیق کتاب " المعجم السیاسی (معجم المصطلحات السیاسیة)"تالیف: دکتر وضاح زیتون
ترجمه و تحقیق کتاب " المعجم السیاسی (معجم المصطلحات السیاسیة)"تالیف: دکتر وضاح زیتون
 تعیین مؤلفه¬های مؤثر فضای ارتباط خانوادگی در درمان کودکان مبتلا به اتیسم
تعیین مؤلفه¬های مؤثر فضای ارتباط خانوادگی در درمان کودکان مبتلا به اتیسم
 تعیین نقش ویژگیهای شخصیتی برهمبستگی تحلیل رفتگی شغلی و عملکردشغلی  معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش منطقه 19 شهرتهران
تعیین نقش ویژگیهای شخصیتی برهمبستگی تحلیل رفتگی شغلی و عملکردشغلی معلمان مقطع ابتدايي آموزش و پرورش منطقه 19 شهرتهران

صفحه‌ها