طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گرانش در مجاورت نقطه ليفشيتز
گرانش در مجاورت نقطه ليفشيتز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۷۷, حاوي CD
گرانش غير موضعي و ماده تاريک در کهکشان هاي کروي
گرانش غير موضعي و ماده تاريک در کهکشان هاي کروي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۳۸
گرانش و کيهان شناسي در ابعاد اضافي بزرگ
گرانش و کيهان شناسي در ابعاد اضافي بزرگ
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۷۰, حاوي CD
گرانش و کيهان شناسي در نظريه هاي جايگزين نسبيت عام
گرانش و کيهان شناسي در نظريه هاي جايگزين نسبيت عام
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۲۶, حاوي CD
گرانش و کيهان شناسي مدلهاي تعميم يافته نظريه جهان شامه اي DGP
گرانش و کيهان شناسي مدلهاي تعميم يافته نظريه جهان شامه اي DGP
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۷۹, حاوي CD
گرايش هاي فقهي، کلامي، حديثي خاندان أعين
گرايش هاي فقهي، کلامي، حديثي خاندان أعين
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۰۱۱
گرايشهاي سياسي و ديپلماسي در مصر
گرايشهاي سياسي و ديپلماسي در مصر
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۹
گرايشي جديد به سيستم آموزش عالي
گرايشي جديد به سيستم آموزش عالي
شاهين آبتين، کامران برهمن, فريدون داورپناه, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۴۷
گردآوري واژه نامه‌ي دينکرد هشتم بر اساس متن دينکرد مدن
گردآوري واژه نامه‌ي دينکرد هشتم بر اساس متن دينکرد مدن
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۲۹
گردآوري واژگان و اصطلاحات رنگرزي سنتي کاغذ از رسالات فارسي و شرح مختصر آن ها
گردآوري واژگان و اصطلاحات رنگرزي سنتي کاغذ از رسالات فارسي و شرح مختصر آن ها
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۴۷, با همکاري بنياد ايران شناسي
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستاي شمشير ( شهرستان پاوه )
گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستاي شمشير ( شهرستان پاوه )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۳۲

صفحه‌ها