طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‎۱. تهيه ي مشتقات جديد فتالازين               ‎۲. تهيه ي مشتقات جديد اکسازينوکينولينون
‎۱. تهيه ي مشتقات جديد فتالازين ‎۲. تهيه ي مشتقات جديد اکسازينوکينولينون
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۷۷, حاوي CD
‎۱_ مطالعه فيتوشيميايي گياهانTanacetum parthenium Fuernrohria setifolia, Salvia officinalis و Lavandula angustifolia وبررسي خو
‎۱_ مطالعه فيتوشيميايي گياهانTanacetum parthenium Fuernrohria setifolia, Salvia officinalis و Lavandula angustifolia وبررسي خو
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵, <فرمت ديجيتال>
‎۱۱ سپتامبر و سياست چين و روسيه نسبت به تروريسم و گسترش سلاح هاي هسته اي
‎۱۱ سپتامبر و سياست چين و روسيه نسبت به تروريسم و گسترش سلاح هاي هسته اي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۹۷, <فرمت ديجيتال>
‎۱۱ سپتامبر و موج جديد عمليات انتحاري در خاورميانه
‎۱۱ سپتامبر و موج جديد عمليات انتحاري در خاورميانه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۸۹, <فرمت ديجيتال>

صفحه‌ها