طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‎۱- سنتز مشتقات جديد اسپايرواکسيدول ‎۲- سنتز جديد مشتقات کرومن
‎۱- سنتز مشتقات جديد اسپايرواکسيدول ‎۲- سنتز جديد مشتقات کرومن
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۰۶, حاوي CD <فرمت ديجيتال>

صفحه‌ها