طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کاني زايي آرسنيک ، آنتيموان و طلا در محور چلپو - کلات چوبک ( کوه سرخ کاشمر )
کاني زايي آرسنيک ، آنتيموان و طلا در محور چلپو - کلات چوبک ( کوه سرخ کاشمر )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۳۱
کاني شناسي ، دگرساني ، ژئوشيمي و مکانيسم تشکيل رگه هاي طلا دار شرف آباد ، آذربايجان شرقي ، ايران
کاني شناسي ، دگرساني ، ژئوشيمي و مکانيسم تشکيل رگه هاي طلا دار شرف آباد ، آذربايجان شرقي ، ايران
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۰۴, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
کاني شناسي ، ژئوشيمي و نحوه تشکيل کانسار چاه سرب ( شمال طبس )
کاني شناسي ، ژئوشيمي و نحوه تشکيل کانسار چاه سرب ( شمال طبس )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۷۰, حاوي Cd <فرمت ديجيتال>
کاني شناسي ، ژئوشيمي و ژنز انديس آهن ايله ، تايباد ، خراسان رضوي
کاني شناسي ، ژئوشيمي و ژنز انديس آهن ايله ، تايباد ، خراسان رضوي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۷۵, حاوي CD
کاني شناسي ،ژنز و تخمين ذخيره معدن تراورتن آذر شهر
کاني شناسي ،ژنز و تخمين ذخيره معدن تراورتن آذر شهر
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۹۱
کاني شناسي و ژئو شيمي انديس طلاي توزلار ( ماه نشان)
کاني شناسي و ژئو شيمي انديس طلاي توزلار ( ماه نشان)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۰۳
کاني شناسي و ژئوشيمي انديس معدني مس جنوب راين ( کرمان )
کاني شناسي و ژئوشيمي انديس معدني مس جنوب راين ( کرمان )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۲۲
کاني شناسي و ژئوشيمي کاني سازي مس ، منطقه ي نياز - نوقدوز ، مشگين شهر
کاني شناسي و ژئوشيمي کاني سازي مس ، منطقه ي نياز - نوقدوز ، مشگين شهر
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۸۸
کاني شناسي و ژئوشيميايي دولوميت به عنوان يک ماده اوليه نسوز
کاني شناسي و ژئوشيميايي دولوميت به عنوان يک ماده اوليه نسوز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۸۵
کاني شناسي وژئوشيمي زغال سنگ هاي منطقه مزينو طبس
کاني شناسي وژئوشيمي زغال سنگ هاي منطقه مزينو طبس
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۴۶, حاوي CD
کاني شناسي ژئو شيمي و ژنز کانسار آهن شاه بلاغي (غرب زنجان)
کاني شناسي ژئو شيمي و ژنز کانسار آهن شاه بلاغي (غرب زنجان)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۷۲
کاني شناسي ژئوشيمي و ژنز کاني سازي مس در منطقه خونيک ، ( شمال شرق قاين )
کاني شناسي ژئوشيمي و ژنز کاني سازي مس در منطقه خونيک ، ( شمال شرق قاين )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۷۷
کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنرکانسار آهن ذاکر (شمال شرق زنجان)
کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنرکانسار آهن ذاکر (شمال شرق زنجان)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۷۹, حاوي CD
کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز طلا در منطقه دشت لوئين ( شمال غرب ساوه )
کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز طلا در منطقه دشت لوئين ( شمال غرب ساوه )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۹۰, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار آهن سنگان (آنومالي شرقي)، خواف، خراسان رضوي
کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار آهن سنگان (آنومالي شرقي)، خواف، خراسان رضوي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۹۵, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار آهن صاحب ( شمال شرق سقز)
کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز کانسار آهن صاحب ( شمال شرق سقز)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۳۷, حاوي CD ضمائم <فرمت ديجيتال>
کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنزانديس مس رسوبي راور استان کرمان
کاني شناسي، ژئوشيمي و ژنزانديس مس رسوبي راور استان کرمان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۳۹, حاوي CD

صفحه‌ها