طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کارکرد سنت در شعر اعشي
کارکرد سنت در شعر اعشي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۵۸
کارکرد شناسي محلات شهر جويبار جهت ساماندهي خدمات شهري
کارکرد شناسي محلات شهر جويبار جهت ساماندهي خدمات شهري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۶۵
کارکرد شهر قيدار استان زنجان در توسعه منطقه اي
کارکرد شهر قيدار استان زنجان در توسعه منطقه اي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۴۵
کارکرد قوه ي  قضائيه در زمينه ي احياي حقوق عامه
کارکرد قوه ي قضائيه در زمينه ي احياي حقوق عامه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۲۹, حاوي CD
کارکرد هاي اصل پرداخت توسط آلوده ساز در حقوق محيط زيست
کارکرد هاي اصل پرداخت توسط آلوده ساز در حقوق محيط زيست
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۴۲, حاوي CD
کارکرد و ساختارشناسي محلات نو بنياد شهر اروميه مورد محله حسين آباد
کارکرد و ساختارشناسي محلات نو بنياد شهر اروميه مورد محله حسين آباد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۰۷
کارکرد کلوپ هاي پي.اند.آي در تسهيل تجارت بين الملل
کارکرد کلوپ هاي پي.اند.آي در تسهيل تجارت بين الملل
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۴۲, حاوي CD
کارکردهاي اساسي شهربوشهر و اهميت آن در برنامه‌ريزيهاي شهري و ناحيه‌اي
کارکردهاي اساسي شهربوشهر و اهميت آن در برنامه‌ريزيهاي شهري و ناحيه‌اي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۳۸
کارکردهاي تنظيمي موسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي در حقوق ايران
کارکردهاي تنظيمي موسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي در حقوق ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۱۶۴
کارکردهاي حقوقي اعتبارات اسنادي
کارکردهاي حقوقي اعتبارات اسنادي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۲۰, حاوي CD
کارکردهاي سياسي اجتماعي مساجد در ايران عصر سلجوقي (۴۳۱-‎۵۹۰ ه.ق)
کارکردهاي سياسي اجتماعي مساجد در ايران عصر سلجوقي (۴۳۱-‎۵۹۰ ه.ق)
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۶۴, حاوي CD
کارکردهاي فضايي-مکاني و آينده نگري کاربري اراضي شهر نهاوند
کارکردهاي فضايي-مکاني و آينده نگري کاربري اراضي شهر نهاوند
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۹۲
کارکردهاي واسطه فيض در عرفان شيعي ( با تکيه بر ادعيه و روايات )
کارکردهاي واسطه فيض در عرفان شيعي ( با تکيه بر ادعيه و روايات )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۱
کارگزاران بورس اوراق بهادار
کارگزاران بورس اوراق بهادار
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۵۵
کاستي هاي کار شايسته در ايران با تاکيد بر مولفه ي گفتگوي اجتماعي
کاستي هاي کار شايسته در ايران با تاکيد بر مولفه ي گفتگوي اجتماعي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۲۹۶
کاستيهاي حقوق بشري سازمان جهاني تجارت
کاستيهاي حقوق بشري سازمان جهاني تجارت
دکتري, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۲۳, حاوي CD
کاشان و قالي
کاشان و قالي
ناصر خوشبخت‌مروي, پرويز وزيري, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۱۰

صفحه‌ها