طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

چند استنباط آماري براي توزيع هاي پايدار
چند استنباط آماري براي توزيع هاي پايدار
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۰۰
چند استنباط آماري براي فرايندهاي کاکس فضايي
چند استنباط آماري براي فرايندهاي کاکس فضايي
دکتري, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۷۵۰, حاوي CD
چند نکته در باره حقوق هوائي به طور کلي و هواپيمائي در ايران
چند نکته در باره حقوق هوائي به طور کلي و هواپيمائي در ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۷, کتابنامه
چنگيز در برخورد با خوارزمشاهيان
چنگيز در برخورد با خوارزمشاهيان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۷
چهار طاقي ساساني : جستجوي کالبد و معنا
چهار طاقي ساساني : جستجوي کالبد و معنا
فاطمه گدار, استاد راهنما مهرداد قيومي بيدهندي؛ استاد مشاور ناصر نوروززاده چگيني, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶
چهارمحال و بختياري در منظر تاريخ
چهارمحال و بختياري در منظر تاريخ
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۷
چهارچوب حقوقي ريسک در قرارداد تامين مالي پروژه محور نفت و گاز : از منظر وام دهندگان
چهارچوب حقوقي ريسک در قرارداد تامين مالي پروژه محور نفت و گاز : از منظر وام دهندگان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۱۶, <فرمت ديجيتال>
چهره ي پهلوان و عناصر پهلواني در ايران پيش از اسلام
چهره ي پهلوان و عناصر پهلواني در ايران پيش از اسلام
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۹۲, حاوي CD با همکاري بنياد ايران شناسي
چيستي ايمان در مفاتيح الغيب ملاصدرا
چيستي ايمان در مفاتيح الغيب ملاصدرا
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۵۴, حاوي CD
چين " مسائل جغرافيايي با نگرش به جنبه هاي توريستي "
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۹۹
چينه شناسي رسوبات سيلورين در ناحيه جنوب باختري کاشمر بر اساس براکيوپودها
چينه شناسي رسوبات سيلورين در ناحيه جنوب باختري کاشمر بر اساس براکيوپودها
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۱۱
چينه شناسي رسوبات کرتاسه بالايي در کوه دبرسو، جنوب غرب خور (ايران مرکزي)
چينه شناسي رسوبات کرتاسه بالايي در کوه دبرسو، جنوب غرب خور (ايران مرکزي)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۵۶, حاوي CD
چينه شناسي نهشته هاي ريفي ترياس بالايي در شمال غرب ميمه
چينه شناسي نهشته هاي ريفي ترياس بالايي در شمال غرب ميمه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۰۵, حاوي CD
چينه شناسي و فسيل شناسي رديف هاي رسوبي کرتاسه مياني در خاور کپه داغ ( با توجه ويژه به فون آمونيتي )
چينه شناسي و فسيل شناسي رديف هاي رسوبي کرتاسه مياني در خاور کپه داغ ( با توجه ويژه به فون آمونيتي )
دکترا, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۰۸, حاوي CD <فرمت ديجيتال>

صفحه‌ها