طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

چارچوب طراحی شهری محله قدغون بروجرد با رویکرد تاب‏آوری
چارچوب طراحی شهری محله قدغون بروجرد با رویکرد تاب‏آوری
فوق لیسانس, شماره پایان نامه در کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی:256 طراحی
چارچوب هاي حقوقي تنظيم و نظارت بر بانکداري بين المللي
چارچوب هاي حقوقي تنظيم و نظارت بر بانکداري بين المللي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۲۰, حاوي CD
چارچوبها بر روي C مدولها
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۸۴
چارچوبها براي فضاهاي باناخ
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۵۵
چارچوبي براي اکتشاف آگاه - از - زمينه سرويس ها
چارچوبي براي اکتشاف آگاه - از - زمينه سرويس ها
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۱۰
چارچوبي براي تحليل محتواي اندازه گيري در کتاب هاي رياضي مدرسه اي
چارچوبي براي تحليل محتواي اندازه گيري در کتاب هاي رياضي مدرسه اي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۶۷, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
چارچوبي براي هنرهاي شهري: طراحي شهري معطوف به هنرهاي پوياي شهري (اجراهاي خياباني)
چارچوبي براي هنرهاي شهري: طراحي شهري معطوف به هنرهاي پوياي شهري (اجراهاي خياباني)
رضا حشمتي, کامران ذکاوت, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۴
چارچوب‌هاي طراحي محوطه مجموعه‌هاي مسکوني
چارچوب‌هاي طراحي محوطه مجموعه‌هاي مسکوني
رضا راميار, مهدي شيباني، فرزين فردانش, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۸
چالش عدالت و توسعه در دولت هاي جمهوري اسلامي ايران
چالش عدالت و توسعه در دولت هاي جمهوري اسلامي ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۷۶
چالش ها و دستاوردهاي مشارکت زنان در طرح دوام شهر تهران
چالش ها و دستاوردهاي مشارکت زنان در طرح دوام شهر تهران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی: 84 بلزسازی.

صفحه‌ها