طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

چارچوب طراحي شهري حوزه ونک
چارچوب طراحي شهري حوزه ونک
علي صفوي, کورش گلکار؛ کامران ذکاوت، عباس شعيبي, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۸
چارچوب طراحي شهري سواحل شهري رودخانه خرم آباد
چارچوب طراحي شهري سواحل شهري رودخانه خرم آباد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۲۸
چارچوب طراحي شهري محله کوهسار با رويکرد پيشگيري از جرم به کمک طراحي محيطي
چارچوب طراحي شهري محله کوهسار با رويکرد پيشگيري از جرم به کمک طراحي محيطي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۹
چارچوب طراحي شهري منظر رودخانه زاينده رود
چارچوب طراحي شهري منظر رودخانه زاينده رود
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۵
چارچوب طراحي شهري پايدار معطوف به بعد زيست محيطي نمونه موردي : رود دره اوين - درکه
چارچوب طراحي شهري پايدار معطوف به بعد زيست محيطي نمونه موردي : رود دره اوين - درکه
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۷, حاوي CD
چارچوب طراحي منظر در نوشهرهاي تهران
چارچوب طراحي منظر در نوشهرهاي تهران
امير سمياري, حسن تقوايي، کامران ذکاوت؛ فرزين فردانش, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۴

صفحه‌ها