طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ژئوميتولوژي در ايران: در محدوده جغرافيايي استان لرستان
ژئوميتولوژي در ايران: در محدوده جغرافيايي استان لرستان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۶۰, با همکاري بنياد ايران شناسي
ژئوپليتيک درياي خزر و واگرايي کشورهاي ساحلي
ژئوپليتيک درياي خزر و واگرايي کشورهاي ساحلي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۶۰۸, حاوي CD
ژئوپليتيک شيعه در کشورهاي ساحلي خليج فارس
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۸۸
ژئوپوليتيک و روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي
ژئوپوليتيک و روابط جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۹۳
ژئوپوليتيک و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
ژئوپوليتيک و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۶۱
ژئوپوليتيک و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ( بعد از انقلاب اسلامي )
ژئوپوليتيک و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ( بعد از انقلاب اسلامي )
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۸۹۳
ژرفاي آماري براي داده هاي چند متغيره و تابعي
ژرفاي آماري براي داده هاي چند متغيره و تابعي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۸۵, حاوي CD
ژرفاي داده ها در رگرسيون کلاسيک و متعامد
ژرفاي داده ها در رگرسيون کلاسيک و متعامد
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۳۴
ژنز ذخيره مس در منطقه ورزق (جنوب شرق قائن)
ژنز ذخيره مس در منطقه ورزق (جنوب شرق قائن)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۹۴۷
ژنز و کاني شناسي مس رسوبي شمال تبريز
ژنز و کاني شناسي مس رسوبي شمال تبريز
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۷۹۰
ژنو تايپينگ ويروس هپاتيت B در نمونه هاي خون به روش PCR-RFLP
ژنو تايپينگ ويروس هپاتيت B در نمونه هاي خون به روش PCR-RFLP
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۳۸, حاوي CD
ژنوتايپينگ HDV در نمونه هاي خون با روش PCR-RFLP
ژنوتايپينگ HDV در نمونه هاي خون با روش PCR-RFLP
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۰۸۰, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
کاتگوري v- لاتيسها بعنوان مونوئيدال کاتگوري
کاتگوري v- لاتيسها بعنوان مونوئيدال کاتگوري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۶
کاخ موسیقی تالارهاي کنسرت نمایشی و اجتماعات در شیراز
کاخ موسیقی تالارهاي کنسرت نمایشی و اجتماعات در شیراز
شماره پایان‌نامه در پایگاه قدیم:389
کارايي اقتصادي در قراردادهاي کار
کارايي اقتصادي در قراردادهاي کار
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۴۴۳

صفحه‌ها