طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

چارچوب RKHS براي تحليل داده هاي تابعي
چارچوب RKHS براي تحليل داده هاي تابعي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۶۱۶, حاوي CD
چارچوب استراتژيک مديريت بصري شهر همدان
چارچوب استراتژيک مديريت بصري شهر همدان
اسماعيل سليمي, کامران ذکاوت؛ عباس شعيبي, فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۶
چارچوب استراتژيک مديريت منظر شهري سنندج با تاکيد بر ارتقاء هويت بصري
چارچوب استراتژيک مديريت منظر شهري سنندج با تاکيد بر ارتقاء هويت بصري
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۱۸

صفحه‌ها