طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

پیش گویی مخاطره های بیمه غیر زندگی با استفاده از مدل های های ذخیره سازی زیان جمعی و نردبان زنجیری
پیش گویی مخاطره های بیمه غیر زندگی با استفاده از مدل های های ذخیره سازی زیان جمعی و نردبان زنجیری
پیش گیری از تروریسم از طریق مبارزه با تامین منابع مالی
پیش گیری از تروریسم از طریق مبارزه با تامین منابع مالی
پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران
پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران
پیشایندها و پسایندهای شهرت در صنعت بانکداری خرد
پیشایندها و پسایندهای شهرت در صنعت بانکداری خرد
پیشنهاد الگوریتم نرم افزار جامع مدیریت پروژههای ساختمانی با رویکرد شبکه های اجتماعی
پیشنهاد الگوریتم نرم افزار جامع مدیریت پروژههای ساختمانی با رویکرد شبکه های اجتماعی
پیشگویی آماره های مرتب تحت توزیع نمایی دو پارامتری
پیشگویی آماره های مرتب تحت توزیع نمایی دو پارامتری
پیشگویی ذخایر واقع شده اما گزارش نشده با استفاده از نردبان زنجیری تعمیم یافته
پیشگویی ذخایر واقع شده اما گزارش نشده با استفاده از نردبان زنجیری تعمیم یافته
پیشگیری اجتماعی از خشونت های ورزشی مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
پیشگیری اجتماعی از خشونت های ورزشی مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
پیشگیری از فساد در قانون جدید ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد
پیشگیری از فساد در قانون جدید ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد
پیشگیری از نقض حقوق شهروندی از سوی ضابطان دادگستری با تاکید بر ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
پیشگیری از نقض حقوق شهروندی از سوی ضابطان دادگستری با تاکید بر ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
پیشگیری از پیدایش فضاهایِ بی دفاع در بافت-های تاریخی پژوهش موردی: «گذرِ جلو خان» کرمانشاه
پیشگیری از پیدایش فضاهایِ بی دفاع در بافت-های تاریخی پژوهش موردی: «گذرِ جلو خان» کرمانشاه
پیشینه پزشکی عامیانه و گیاهان دارویی در استان فارس ( مطالعه موردی شهر مشکان)
پیشینه پزشکی عامیانه و گیاهان دارویی در استان فارس ( مطالعه موردی شهر مشکان)
پیش‌انگاره‌های نظریه سیاسی هگل‌گرا و اندیشه حقوق عمومی
پیش‌انگاره‌های نظریه سیاسی هگل‌گرا و اندیشه حقوق عمومی
پیش‌بینی بر‌هم‌کنش دارو-دارو با استفاده از سیستم‌های توصیه‌گر
پیش‌بینی بر‌هم‌کنش دارو-دارو با استفاده از سیستم‌های توصیه‌گر
پیش‌بینی جهت تغییرات قیمت سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی
پیش‌بینی جهت تغییرات قیمت سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی
پیش‌بینی ریزش مشتریان با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و تأثیر آن بر تدوین برنامه‌های بازاریابی موردمطالعه: شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارزش‌افزوده در صنعت تلکام
پیش‌بینی ریزش مشتریان با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و تأثیر آن بر تدوین برنامه‌های بازاریابی موردمطالعه: شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارزش‌افزوده در صنعت تلکام
پیش‌بینی پاسخ درمانی بیمار کاندیدای دریافت ضربان‌ساز، پیش از کاشت با استفاده از الکتروکاردیوگرافی پایه
پیش‌بینی پاسخ درمانی بیمار کاندیدای دریافت ضربان‌ساز، پیش از کاشت با استفاده از الکتروکاردیوگرافی پایه
پیوستگی و ناپیوستگی در فلسفه برگسون
پیوستگی و ناپیوستگی در فلسفه برگسون
چابک سازی مدیریت تغییرات چرخه حیات پروژه های ساختمانی(فرآیندهای خدمات مهندسی)
چابک سازی مدیریت تغییرات چرخه حیات پروژه های ساختمانی(فرآیندهای خدمات مهندسی)
چاره گری و تدبیر در شاهنامه فردوسی
چاره گری و تدبیر در شاهنامه فردوسی
چارچوب RKHS براي تحليل داده هاي تابعي
چارچوب RKHS براي تحليل داده هاي تابعي
چارچوب استراتژيک مديريت بصري شهر همدان
چارچوب استراتژيک مديريت بصري شهر همدان
چارچوب استراتژيک مديريت منظر شهري سنندج با تاکيد بر ارتقاء هويت بصري
چارچوب استراتژيک مديريت منظر شهري سنندج با تاکيد بر ارتقاء هويت بصري

صفحه‌ها