طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ژئوشيمي، دياژنز و محيط رسوبي سازند آسماري در ميدان نفتي مارون
ژئوشيمي، دياژنز و محيط رسوبي سازند آسماري در ميدان نفتي مارون
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۶۱, <فرمت ديجيتال>
ژئوشيمي، دياژنز و محيط رسوبي سازند ايلام در کوه گورپي و مقايسه آن با چاه هاي شماره ‎۲ و ‎۵ ميدان کارون
ژئوشيمي، دياژنز و محيط رسوبي سازند ايلام در کوه گورپي و مقايسه آن با چاه هاي شماره ‎۲ و ‎۵ ميدان کارون
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۴۸, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
ژئوشيمي، دياژنز و محيط رسوبي سازند داريان در کوه سياه و مقايسه با چاه شماره ‎۱ سبز پوشان
ژئوشيمي، دياژنز و محيط رسوبي سازند داريان در کوه سياه و مقايسه با چاه شماره ‎۱ سبز پوشان
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۴۳۴, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
ژئوشيمي، شناخت منشا سيالات کانه ساز و نحوه تشکيل کانسار مس چهل کوره (شمال غرب زاهدان)
ژئوشيمي، شناخت منشا سيالات کانه ساز و نحوه تشکيل کانسار مس چهل کوره (شمال غرب زاهدان)
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۷۸, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
ژئوشيمي، کاني شناسي و ژنز اورانيوم در منطقه چاه جوله
ژئوشيمي، کاني شناسي و ژنز اورانيوم در منطقه چاه جوله
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۶۵, حاوي CD
ژئوشيمي، کاني شناسي و ژنزانديس معدني آنتيموان - طلاي چوپان واقع در شوراب ، فردوس
ژئوشيمي، کاني شناسي و ژنزانديس معدني آنتيموان - طلاي چوپان واقع در شوراب ، فردوس
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۳۸۶, حاوي CD
ژئومرفولوژي حوضه رودخانه چکنه با تاکيد بر فرسايش و حفاظت خاک
ژئومرفولوژي حوضه رودخانه چکنه با تاکيد بر فرسايش و حفاظت خاک
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۵۴۸

صفحه‌ها