طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

کاهش بردار ويژگي مبدل RT
کاهش بردار ويژگي مبدل RT
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۲۲۵
کاهش بعد بسنده براي داده هاي بقاي سانسوريده
کاهش بعد بسنده براي داده هاي بقاي سانسوريده
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۹۹۷
کاهش بعد بسنده در رگرسيون و برخي کاربردهاي آن
کاهش بعد بسنده در رگرسيون و برخي کاربردهاي آن
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۸۷۲
کاهش ريپل در موتورهاي رلوکتانس سوئيچي
کاهش ريپل در موتورهاي رلوکتانس سوئيچي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: 2, حاوي CD <فرمت ديجيتال>
کاهش سطح مقطع رادار توسط پلاسماهاي فشار اتمسفري سطحي
کاهش سطح مقطع رادار توسط پلاسماهاي فشار اتمسفري سطحي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۳۶۱
کاهش مصرف انرژي در انتقال تصوير بر روي شبکه هاي مقتضي حسگر بي سيم
کاهش مصرف انرژي در انتقال تصوير بر روي شبکه هاي مقتضي حسگر بي سيم
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۴۰۰

صفحه‌ها