طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

پژوهشکده نجوم
مهدي مهران نيکو, استاد راهنما حميد نديمي؛ استاد مشاور علي نمازيان, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۲۰۸
پژوهشکده و موزه علوم طبيعي يزد
شيما جليلي, استاد راهنما محمدعلي پارسا, کارشناسي ارشد, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۱۸۲
پژوهشکده گياهان دارويي
پژوهشکده گياهان دارويي
فوق ليسانس, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: ۱۵۰۱, حاوي CD
پژوهشی پیرامون مساجد دیرینه ساخت شهرستان زنجان
پژوهشی پیرامون مساجد دیرینه ساخت شهرستان زنجان
با همکاری ایران شناسی گرایش تاریخ, فوق لیسانس

صفحه‌ها