طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

 
تلفیق تمدن بومی شهرهاي کرانه دریاي مازندران
تلفیق تمدن بومی شهرهاي کرانه دریاي مازندران
4 جلدی شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: 4معماری

صفحه‌ها