طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Aufklaerung und Religion in den Werken Lessings
Aufklaerung und Religion in den Werken Lessings
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 23 2011
Aufklaerung und Religion in den Werken Lessings
Aufklaerung und Religion in den Werken Lessings
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 23 2011
Bady as text: A zizekian Reading of Mary Shelley's Frankenstein and Truman Capote's In Cold Blood
Bady as text: A zizekian Reading of Mary Shelley's Frankenstein and Truman Capote's In Cold Blood
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 233 2011
Balzac et la motivation des noms
Balzac et la motivation des noms
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 140 1995
Bayesian approach to the Gaussian scale space random fields
Bayesian approach to the Gaussian scale space random fields
Ph.d, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 33 2003
Being of Literature in Blanchot, Derrida, and Nancy: A Trace of Retrait
Being of Literature in Blanchot, Derrida, and Nancy: A Trace of Retrait
Doctor of Philosophy in English Language and Literature, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 277 2013
Boolean Algebras in MSet (Simple, Injective,Internally Complete)
Boolean Algebras in MSet (Simple, Injective,Internally Complete)
Master of Sciences, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 103 1992
Budelaire: Narcisse melancolique au miroir du Mal
Budelaire: Narcisse melancolique au miroir du Mal
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 130 1999
Butor et la mouvance
Butor et la mouvance
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 129 1994
Byronic Hero in American Twentieth-Century Novel ( Light in August and One Flew over the Cucloo,s Nest )
Byronic Hero in American Twentieth-Century Novel ( Light in August and One Flew over the Cucloo,s Nest )
Master if Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 137 2009, Includ CD
Characterization of multivariate distributions via marginals with given dependence structure
Characterization of multivariate distributions via marginals with given dependence structure
PH.D, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 36 1999
Chateaubraind: Le voyage en Amerique,source d'Atala
Chateaubraind: Le voyage en Amerique,source d'Atala
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 139 2004
Cinema et litterature
Cinema et litterature
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 131 1993

صفحه‌ها