طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Analyse der aktuellen Lehrmethoden des Fremdsprachenunterrichts "Deutsch" an iranischen Schulen
Analyse der aktuellen Lehrmethoden des Fremdsprachenunterrichts "Deutsch" an iranischen Schulen
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 8 2012

صفحه‌ها