طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

An Investigation of Iranian EFL Teachers' Perceptions of Task-Based Language Teaching
An Investigation of Iranian EFL Teachers' Perceptions of Task-Based Language Teaching
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 109 2009, Include CD

صفحه‌ها