پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Die Bedeutung des Theaters im "Kommunkativen DaF-Unterricht"
Die Bedeutung des Theaters im "Kommunkativen DaF-Unterricht"
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 40 2013
Die Bedeutung des Theaters im "Kommunkativen DaF-Unterricht"
Die Bedeutung des Theaters im "Kommunkativen DaF-Unterricht"
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 40 2013
Die Untersuchung der vermittelten Deutschlandbilder in DaF- Lehrwerken im Iran
Die Untersuchung der vermittelten Deutschlandbilder in DaF- Lehrwerken im Iran
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 12 2011
Die Untersuchung der vermittelten Deutschlandbilder in DaF- Lehrwerken im Iran
Die Untersuchung der vermittelten Deutschlandbilder in DaF- Lehrwerken im Iran
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 12 2011
Die Verwendung medialer Hilfsmittel im Daf-Unterricht an iranischen Sprachinstituten und Universitaten
Die Verwendung medialer Hilfsmittel im Daf-Unterricht an iranischen Sprachinstituten und Universitaten
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 44 2012
Die Verwendung medialer Hilfsmittel im Daf-Unterricht an iranischen Sprachinstituten und Universitaten
Die Verwendung medialer Hilfsmittel im Daf-Unterricht an iranischen Sprachinstituten und Universitaten
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 44 2012
Die destruktive Macht der Massenmedien Untersuchung des Romans " Die verlorene Ehre der Katharina Blum"
Magister, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 45 2013
Die destruktive Macht der Massenmedien Untersuchung des Romans " Die verlorene Ehre der Katharina Blum"
Magister, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 45 2013
Differentes strategies critique de la traduction
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 203 2011
Discipline Transgression and Punishment in Disgrace by J.M Coetzee and Three Monkeys by Nuri Blige Coylan
Discipline Transgression and Punishment in Disgrace by J.M Coetzee and Three Monkeys by Nuri Blige Coylan
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 185 2011
Du nouveau roman a la grammaire: Djinn: un trou rouge entre les paves disjoints d'Alain Robbe-Grillet
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 172 2008, CD
Du nouveau roman a la grammaire: Djinn: un trou rouge entre les paves disjoints d'Alain Robbe-Grillet
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 172 2008, CD
Dualite et relations binaires dans Pierre et Jean
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 138 1996
Dubbing Dialect and Third Language in Films
Dubbing Dialect and Third Language in Films
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 215 2011
Dubbing Strategies: The Case of Cartoons
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 69 2009, Includs CD
Duras et le desir de fusion
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 136 1995
Dynamics of Identity in Canonical American Feminist Science Fiction from the 1960s to the 1990s
Dynamics of Identity in Canonical American Feminist Science Fiction from the 1960s to the 1990s
Ph.D, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 250 2013
Dynamisme et metamorphose dans la poesie de Rimbaud
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 135 2003
Echtpersische Uebersetzung des dritten Buches von Heinrich Heine "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschl
Echtpersische Uebersetzung des dritten Buches von Heinrich Heine "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschl
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 11 2007
Echtpersische Uebersetzung des dritten Buches von Heinrich Heine "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschl
Echtpersische Uebersetzung des dritten Buches von Heinrich Heine "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschl
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 11 2007
Education in Iran and Problems of English Teachings
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 94 1983
Eine kontrastive Uebersetzungsanalyse an vier Kurzgeschichten Al- e Ahmads
Eine kontrastive Uebersetzungsanalyse an vier Kurzgeschichten Al- e Ahmads
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 32 2006

صفحه‌ها