طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

AN Analysis of the Ideological Import of Inter nationally Developed British and American ELT Textbooks
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN IRANIAN EFL TEACHERS’ CRITICAL PEDAGOGY ATTITUDES AND THEIR TEACHING EXPERIENCE, GENDER, AND LEVEL OF EDUCATION
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN IRANIAN EFL TEACHERS’ CRITICAL PEDAGOGY ATTITUDES AND THEIR TEACHING EXPERIENCE, GENDER, AND LEVEL OF EDUCATION
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN IRANIAN EFL TEACHERS’ CRITICAL PEDAGOGY ATTITUDES AND THEIR TEACHING EXPERIENCE, GENDER, AND LEVEL OF EDUCATION
AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN IRANIAN EFL TEACHERS’ CRITICAL PEDAGOGY ATTITUDES AND THEIR TEACHING EXPERIENCE, GENDER, AND LEVEL OF EDUCATION
ANDREE CHEDID, UNE VOIX FEMININE DE LA FRANCOPHONIE ?
ANDREE CHEDID, UNE VOIX FEMININE DE LA FRANCOPHONIE ?
Adolphe, un roman au confluent du classicisme et du romantisme
Adolphe, un roman au confluent du classicisme et du romantisme
Ahdaf Soueif : Spelling the Subaltern within Post / colonial History , Historical Novel and Writing
Alain Robbe-Grillet et la nouvelle autobiographie
Alain Robbe-Grillet et la nouvelle autobiographie
Algebras(Boolean) in the topos MSet
Algebras(Boolean) in the topos MSet
Althusserian Reading of Charlotte Bronte,s Jane Eyre
Althusserian Reading of Charlotte Bronte,s Jane Eyre
Althusserian Resing of Nineteen Eighty Four
Althusserian reading of Nineteen eighty four
Althusserian reading of Nineteen eighty four
Amour, valeur, et statut de femme dans Salammbô et Hérodias de Flaubert
Amour, valeur, et statut de femme dans Salammbô et Hérodias de Flaubert
An Aesthetic Study of Gerard Manley Hopkins s "Inscapist" Welsh Sonnets in the Light of Russian Formalism
An Aesthetic Study of Gerard Manley Hopkins s "Inscapist" Welsh Sonnets in the Light of Russian Formalism
An Althusserian Study of Arthur Miller s The Crucible and Death of Death of a Salesman
An Althusserian Study of Arthur Miller s The Crucible and Death of Death of a Salesman
An Archetype Reading of Hawthornes The Scarlet Letter And The House of The Seven Galbs
An Eclectic Study of Racism in William Faulkner,s Light in August
An Eclectic Study of Racism in William Faulkner,s Light in August
An Ecofeminist Reading of Four 19th Century Novels Written by Women
An Ecofeminist Reading of Four 19th Century Novels Written by Women
An Ethical Reading of the Novel Grendel by John Gardner
An Ethical Reading of the Novel Grendel by John Gardner
An Examination of Isabella Bird’s Travel Writing about "the East"
An Examination of Isabella Bird’s Travel Writing about "the East"
An Existentialist Study of Alienation in Eliot's Poetry
An Existentialist Study of Alienation in Eliot's Poetry
An Intertextual Genre Study of WeII-Made Plays and George Bernard Shaw's Plays
An Intertextual Genre Study of WeII-Made Plays and George Bernard Shaw's Plays
An Investigation into the Impact of Input-based, Output-based, and Translation Exercises on Iranian EFL Learners' Acquisition of Present Tenses
An Investigation into the Impact of Input-based, Output-based, and Translation Exercises on Iranian EFL Learners' Acquisition of Present Tenses
An Investigation into the Impact of Input-based, Output-based, and Translation Exercises on Iranian EFL Learners' Acquisition of Present Tenses
An Investigation into the Impact of Input-based, Output-based, and Translation Exercises on Iranian EFL Learners' Acquisition of Present Tenses
An Investigation of Forms and Functions of Teachers Noverbal Behavior in EFL Classrooms in Iran
An Investigation of Forms and Functions of Teachers Noverbal Behavior in EFL Classrooms in Iran

صفحه‌ها