طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Untersuchung der Herausforderungen und Probleme des Interkulturellen Lernens im DaF-Unterricht in den iranischen Universitaete
Untersuchung der Herausforderungen und Probleme des Interkulturellen Lernens im DaF-Unterricht in den iranischen Universitaete
Untersuchung der Herausforderungen und Probleme des Interkulturellen Lernens im DaF-Unterricht in den iranischen Universitaete
Untersuchung der Herausforderungen und Probleme des Interkulturellen Lernens im DaF-Unterricht in den iranischen Universitaete
Untersuchung der Mutterfiguren in zwei Werken Brechts Mutter Courage und ihre Kinder  und Der kaukasische Kreidekreis
Untersuchung der Mutterfiguren in zwei Werken Brechts Mutter Courage und ihre Kinder und Der kaukasische Kreidekreis
Untersuchung des Phaenomens Zweisprachigkeit bei Kindern und Jugendlichen
Untersuchung des Phaenomens Zweisprachigkeit bei Kindern und Jugendlichen
Untersuchung des Phaenomens Zweisprachigkeit bei Kindern und Jugendlichen
Untersuchung des Phaenomens Zweisprachigkeit bei Kindern und Jugendlichen
Untersuchung des Sprachunterrichts an iranischen Schulen
Untersuchung des Sprachunterrichts an iranischen Schulen
Untersuchung des Sprachunterrichts an iranischen Schulen
Untersuchung des Sprachunterrichts an iranischen Schulen
Untersuchung stilistischer und inhaltlicher Merkmale in Peter Bichsels Kurzgeschichten
Untersuchung stilistischer und inhaltlicher Merkmale in Peter Bichsels Kurzgeschichten
Untersuchung stilistischer und inhaltlicher Merkmale in Peter Bichsels Kurzgeschichten
Untersuchung stilistischer und inhaltlicher Merkmale in Peter Bichsels Kurzgeschichten
Untersuchungen zur interkulturellen Kompetenz und ihrem Beitrag zum Abbau von Stereotypen im Unterricht
Untersuchungen zur interkulturellen Kompetenz und ihrem Beitrag zum Abbau von Stereotypen im Unterricht
Untersuchungen zur interkulturellen Kompetenz und ihrem Beitrag zum Abbau von Stereotypen im Unterricht
Untersuchungen zur interkulturellen Kompetenz und ihrem Beitrag zum Abbau von Stereotypen im Unterricht
Vergleichende Analyse der Lehrwerke Studio d und Menschen aus Sicht der interkulturellen Kompetenz
Vergleichende Analyse der Lehrwerke Studio d und Menschen aus Sicht der interkulturellen Kompetenz
Vergleichende Analyse der Lehrwerke Studio d und Menschen aus Sicht der interkulturellen Kompetenz
Vergleichende Analyse der Lehrwerke Studio d und Menschen aus Sicht der interkulturellen Kompetenz
Vergleichende Lehrwerkanalyse der Lehrwerke Tangram und Studio d aus methodischer und didaktischer Perspektive fuer DaF- Lerne
Vergleichende Lehrwerkanalyse der Lehrwerke Tangram und Studio d aus methodischer und didaktischer Perspektive fuer DaF- Lerne
Vergleichende Lehrwerkanalyse der Lehrwerke Tangram und Studio d aus methodischer und didaktischer Perspektive fuer DaF- Lerne
Vergleichende Lehrwerkanalyse der Lehrwerke Tangram und Studio d aus methodischer und didaktischer Perspektive fuer DaF- Lerne
Vers l’étude de l’imaginaire épique ; les cas de la Chanson de Roland et le Livre de Dede Korkut
Vers l’étude de l’imaginaire épique ; les cas de la Chanson de Roland et le Livre de Dede Korkut
Vers l’étude de l’imaginaire épique ; les cas de la Chanson de Roland et le Livre de Dede Korkut
Vers l’étude de l’imaginaire épique ; les cas de la Chanson de Roland et le Livre de Dede Korkut
Vexed in the Text The Three-ply Texture of Parsi Diasporic Identity in Rohinton Mistry’s Short Fiction
Vexed in the Text The Three-ply Texture of Parsi Diasporic Identity in Rohinton Mistry’s Short Fiction
Vexed in the Text The Three-ply Texture of Parsi Diasporic Identity in Rohinton Mistry’s Short Fiction
Vexed in the Text The Three-ply Texture of Parsi Diasporic Identity in Rohinton Mistry’s Short Fiction
Voyage spatio-temorel dans l'univers romanesque de Patrick Modiano
Voyage spatio-temorel dans l'univers romanesque de Patrick Modiano
Voyages Baudelairiens
Voyages Baudelairiens
Vue et vision dans quelques oeuvres de J.M.G Le Clezio
Vue et vision dans quelques oeuvres de J.M.G Le Clezio
Werthers Leiden im Zeichen der Zeit Eine vergleichende Untersuchung zwischen Goethes und Plenzdorfs Werther Die Leiden des jungen Werther und Die neuen Leiden des jungen Werther
Werthers Leiden im Zeichen der Zeit Eine vergleichende Untersuchung zwischen Goethes und Plenzdorfs Werther Die Leiden des jungen Werther und Die neuen Leiden des jungen Werther
Where Heart Beats: A Study of Gary Snyder’s Zen Buddhism and His Zen BuddisticDevelopments in His Poems
Where Heart Beats: A Study of Gary Snyder’s Zen Buddhism and His Zen BuddisticDevelopments in His Poems

صفحه‌ها