طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Translation of Culture-Specific Items in Dubbed Films and Cartoons
Translation of Culture-Specific Items in Dubbed Films and Cartoons
Translation of Culture-Specific Items in Dubbed Films and Cartoons
Translation of Culture-Specific Items in Dubbed Films and Cartoons
Translation of Discourse Markers in Drama
Translation of Discourse Markers in Drama
Translation of Discourse Markers in Drama
Translation of Discourse Markers in Drama
Translation of Metaphore from Persian into English in Sahname of Firdawsi
Translation of Metaphore from Persian into English in Sahname of Firdawsi
Translation of Proper Nouns in Young Adults Novels
Translation of Proper Nouns in Young Adults Novels
Traumapocalyptic Experience of Language in Later Beckett
Traumapocalyptic Experience of Language in Later Beckett
Troubling Gender in a Multicultural Community: The Study of Elif Shafak’s English Novels in the Light of Judith Butler’s Theories
Troubling Gender in a Multicultural Community: The Study of Elif Shafak’s English Novels in the Light of Judith Butler’s Theories
Troubling Gender in a Multicultural Community: The Study of Elif Shafak’s English Novels in the Light of Judith Butler’s Theories
Troubling Gender in a Multicultural Community: The Study of Elif Shafak’s English Novels in the Light of Judith Butler’s Theories
Turnkey Contracts: Obligations of the partises and consequences of Breach
Typologische Untersuchung von Relativsätzen im Deutschen und Türkischen
Typologische Untersuchung von Relativsätzen im Deutschen und Türkischen
Uebersetzung politischer Texte aus dem Persischen ins Deutsche
Uebersetzung politischer Texte aus dem Persischen ins Deutsche
Uebersetzung politischer Texte aus dem Persischen ins Deutsche
Uebersetzung politischer Texte aus dem Persischen ins Deutsche
Un Regard Sociocritique sur Rue des Boutiques Obscures de Patrick Modiano
Un Regard Sociocritique sur Rue des Boutiques Obscures de Patrick Modiano
Un paradis perdu sur la Scene Les theories du theatre d'Antonin Artaud
Un paradis perdu sur la Scene Les theories du theatre d'Antonin Artaud
Un/translatability of Sa'di's Poems from the Perspective of Frame Semantics at Word Level
Un/translatability of Sa'di's Poems from the Perspective of Frame Semantics at Word Level
Une analyse analyse bakhtinienne de "Jacques le fataliste"
Une analyse analyse bakhtinienne de "Jacques le fataliste"
Une etude analytique de La Reine morte de Henry de Montherlant
Une etude analytique de La Reine morte de Henry de Montherlant
Une vue sur les procedes stylistiques et grammaticaux des Fables de la Fontaine
Une vue sur les procedes stylistiques et grammaticaux des Fables de la Fontaine
Une étude théorique de traduction automatique statistique du français à l'anglais
Une étude théorique de traduction automatique statistique du français à l'anglais
Une étude théorique de traduction automatique statistique du français à l'anglais
Une étude théorique de traduction automatique statistique du français à l'anglais
Unité et multiplicité dans l’oeuvre romanesque de Pascal Quignard
Unité et multiplicité dans l’oeuvre romanesque de Pascal Quignard
Untersuchung der Effizienz der kommunikativen Methode in iranischen Sprachinstituten
Untersuchung der Effizienz der kommunikativen Methode in iranischen Sprachinstituten
Untersuchung der Effizienz der kommunikativen Methode in iranischen Sprachinstituten
Untersuchung der Effizienz der kommunikativen Methode in iranischen Sprachinstituten

صفحه‌ها