طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in TEFL
Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in TEFL
Thomas Hardy and Body Politics
Thomas Hardy and Body Politics
Thomas Hardy and Body Politics
Thomas Hardy and Body Politics
Title
Title
Tom Stoppard's vision of God, Man's existence, and morality in Rosencrantz and Guildenstern Are Dead and Jumpers
Tom Stoppard's vision of God, Man's existence, and morality in Rosencrantz and Guildenstern Are Dead and Jumpers
Toni Morrison’s Revision of Motherhood in God Help the Child and The Bluest Eye
Toni Morrison’s Revision of Motherhood in God Help the Child and The Bluest Eye
Toni Morrison’s Revision of Motherhood in God Help the Child and The Bluest Eye
Toni Morrison’s Revision of Motherhood in God Help the Child and The Bluest Eye
Topics on Frames
Topics on Frames
Totalitarian Architecture and space in Orwell's1984
Totalitarian Architecture and space in Orwell's1984
Toward a Definition of Romantic Language in the Light of Paul de Man's Deconstruction and Materiality
Towards Finding a Difficulty Index for English Grammatical Terminology
Towards Finding a Difficulty Index for English Grammatical Terminology
Towards Finding a Difficulty Index for English Grammatical Terminology
Towards Finding a Difficulty Index for English Grammatical Terminology
Traces du Mal du siecle dans Les Reveries du promoneur solitaire
Traces du Mal du siecle dans Les Reveries du promoneur solitaire
Traduction audioviosuelle: Histoire et pratique du sous-titrage le cas des films Une separation, A propos d Elly, Le gout de l
Traduction audioviosuelle: Histoire et pratique du sous-titrage le cas des films Une separation, A propos d Elly, Le gout de l
Traduction audiovisuelle : L etude du sous-titrage de "Entre les murs" et "Une separation", Selon les theo
Traduction audiovisuelle : L etude du sous-titrage de "Entre les murs" et "Une separation", Selon les theo
Traduction audiovisuelle : L´étude du sous-titrage de "Entre les murs" et "Une séparation" Selon les théories du fonctionnalisme et du Skopos
Traduction audiovisuelle : L´étude du sous-titrage de "Entre les murs" et "Une séparation" Selon les théories du fonctionnalisme et du Skopos
Traduction audiovisuelle : L´étude du sous-titrage de "Entre les murs" et "Une séparation" Selon les théories du fonctionnalisme et du Skopos
Traduction audiovisuelle : L´étude du sous-titrage de "Entre les murs" et "Une séparation" Selon les théories du fonctionnalisme et du Skopos
Traduction du livre ; traductologie et l’enseignement de traduction à l’université
Traduction du livre ; traductologie et l’enseignement de traduction à l’université
Traduction du livre ; traductologie et l’enseignement de traduction à l’université
Traduction du livre ; traductologie et l’enseignement de traduction à l’université
Traduction du livre: Introdction à la traductologie
Traduction du livre: Introdction à la traductologie
Traduction du livre: Introdction à la traductologie
Traduction du livre: Introdction à la traductologie
Traduction du livre: Introdction à la traductologie
Traduction du livre: Introdction à la traductologie
Translating Register and Polieness in English- Persian Dubbed Films
Translation , Historicism , Ideology : A Study of the Translation

صفحه‌ها