پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Adolphe, un roman au confluent du classicisme et du romantisme
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 127 1998
Alain Robbe-Grillet et la nouvelle autobiographie
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 124 2001
Algebras(Boolean) in the topos MSet
Ph.D, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 71 1998
Althusserian Reading of Charlotte Bronte,s Jane Eyre
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 144 2009, Hnclud CD
Althusserian Resing of Nineteen Eighty Four
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 24 2006, Include CD
Althusserian reading of Nineteen eighty four
Althusserian reading of Nineteen eighty four
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 43 2006, Includes CD
An Aesthetic Study of Gerard Manley Hopkins s "Inscapist" Welsh Sonnets in the Light of Russian Formalism
An Aesthetic Study of Gerard Manley Hopkins s "Inscapist" Welsh Sonnets in the Light of Russian Formalism
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 9 2006, Include CD
An Althusserian Study of Arthur Miller s The Crucible and Death of Death of a Salesman
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 2 2008, Include CD
An Archetype Reading of Hawthornes The Scarlet Letter And The House of The Seven Galbs
Matries, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LIE 166 2010, Include CD
An Eclectic Study of Racism in William Faulkner,s Light in August
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 138 2009, Includ CD
An Ethical Reading of the Novel Grendel by John Gardner
An Ethical Reading of the Novel Grendel by John Gardner
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 253 2012
An Exrstentialist Study of Alienation in Eliot's Poetry
An Exrstentialist Study of Alienation in Eliot's Poetry
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 22 2008, Include CD
An Intertextual Genre Study of WeII-Made Plays and George Bernard Shaw's Plays
An Intertextual Genre Study of WeII-Made Plays and George Bernard Shaw's Plays
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 274 2013
An Investigation of Forms and Functions of Teachers Noverbal Behavior in EFL Classrooms in Iran
An Investigation of Forms and Functions of Teachers Noverbal Behavior in EFL Classrooms in Iran
Master od Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 217 2012
An Investigation of Iranian EFL Teachers' Perceptions of Task-Based Language Teaching
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 109 2009, Include CD
Analyse der aktuellen Lehrmethoden des Fremdsprachenunterrichts "Deutsch" an iranischen Schulen
Analyse der aktuellen Lehrmethoden des Fremdsprachenunterrichts "Deutsch" an iranischen Schulen
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 8 2012
Analyse der aktuellen Lehrmethoden des Fremdsprachenunterrichts "Deutsch" an iranischen Schulen
Analyse der aktuellen Lehrmethoden des Fremdsprachenunterrichts "Deutsch" an iranischen Schulen
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 8 2012
Analyse des difficultes d'ordre culturel, stylistique et syntaxique dans la traduction francaise de Mehmane maman
Analyse des difficultes d'ordre culturel, stylistique et syntaxique dans la traduction francaise de Mehmane maman
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 252 2013
Analyse des discours dans Les deux traductions du roman "Desret"  de la Clezio
Analyse des discours dans Les deux traductions du roman "Desret" de la Clezio
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 202 2011
Analyse des traductions fran‎غaises des po‎غmes de Sohrab S‎فp‎فhri
Analyse des traductions fran‎غaises des po‎غmes de Sohrab S‎فp‎فhri
Master, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 238 2012
Analysis of Identity and Hybridity in the Inheritance of Loss and How the Garcia Girls Lost Their Accent
Analysis of Identity and Hybridity in the Inheritance of Loss and How the Garcia Girls Lost Their Accent
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 287 2014
Analyzing Patterns of Input and Interaction in Iranian adult EFL Classes
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 116 2009, Includ CD
Anatole France et ses idees humanitaires a travers: Les dieux ont soif, Le crime de Silvestre Bonnard, L'ile des pingouins
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 144 2006

صفحه‌ها