طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

A Foucauldian Reading of Mark Twain's the Adventures of Huckleberry Finn
A Foucauldian Reading of Mark Twain's the Adventures of Huckleberry Finn
Mastre of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 219 2012
A Hyperreal Reading of William Faulkner,s The Sound and the Fury: A Baudrillardian Reading
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 132 2009, Includ CD
A Marxist Reading of Charles Dicken's Major Nivels: Hard Times and Oliver Twist
A Marxist Reading of Charles Dicken's Major Nivels: Hard Times and Oliver Twist
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 17 2007, Includes CD
A Narrative Reading of Virginia Woolf s The Waves
A Narrative Reading of Virginia Woolf s The Waves
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 13 2008, Include CD
A Narrative Study of Sir Walter Scott,s Ivanhoe and Waverley
A Narrative Study of Sir Walter Scott,s Ivanhoe and Waverley
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 129 2009, Includ CD
A Narratological Reading Of Joyce Carol Oates's Little Bird of Heaven
A Narratological Reading Of Joyce Carol Oates's Little Bird of Heaven
Matries, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 247 2013
A New Historicist Reading of Shakespeare's The Tempest and Othello
A New Historicist Reading of Shakespeare's The Tempest and Othello
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 114 2006
A New Statistical Dynamic Approach to the Measurement of Poverty
PH.D, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 119 2005
A New Statistical Dynamic Approach to the Measurement of Poverty
PH.D, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 119 2005
A Peircian semiotic analysis of Edgar Allen Poe's "Assignation" and "The man that was used up"
A Peircian semiotic analysis of Edgar Allen Poe's "Assignation" and "The man that was used up"
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 61 2005
A Post-structuralist Reading of Samuel Taylor Coleridge s The Rime of the Ancient Mariner
A Post-structuralist Reading of Samuel Taylor Coleridge s The Rime of the Ancient Mariner
Master of Philosophy, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 286 2013
A Postcolonial Reading of E.M.Forster,s A Room with a View and Where Angels Fear to Tread
A Postcolonial Reading of E.M.Forster,s A Room with a View and Where Angels Fear to Tread
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 141 2009, Includ CD
A Postcolonial Reading of Joseph Conrad's Heart of Darkness
A Postcolonial Reading of Joseph Conrad's Heart of Darkness
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 81 2006
A Semiotic Reading of Harold Pinter's the Birthday and Ashes to Ashes
A Semiotic Reading of Harold Pinter's the Birthday and Ashes to Ashes
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 115 2007, Include CD
A Semiotic Reading of Shakespeare s Macbeth Based on Jack Gold s Performance
A Semiotic Reading of Shakespeare s Macbeth Based on Jack Gold s Performance
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 8 2006, Include CD
A Semiotic Study of Urban Narrative Reproduction in Intersemiotic Translation from Page to Screen
A Semiotic Study of Urban Narrative Reproduction in Intersemiotic Translation from Page to Screen
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 263 2013
A Spivakean Reading of Khaled Hosseini's A Thousand Splendid Suns
A Spivakean Reading of Khaled Hosseini's A Thousand Splendid Suns
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 269 2013
A Spivakian Study of Joyce's Dubliners
A Spivakian Study of Joyce's Dubliners
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 75 2008, Includ CD
A Spivakian Study of Joyce's Dubliners
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE, 75 2008, Includ CD

صفحه‌ها