طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Investigating the Effects of Written Output and Input Enhancement on EFL Learners Grammatical Development
Investigating the Effects of Written Output and Input Enhancement on EFL Learners Grammatical Development
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 10 2007, Include CD
Investigating the pragmatic Aspects of Teaching Materials : Acomparative Study of the Iranian High School English Textbooks
Investigating the pragmatic Aspects of Teaching Materials : Acomparative Study of the Iranian High School English Textbooks
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 259 2012
Investigation on Kinetic Methods for Determination of Single and Simultaneous Multicomponent Species
Investigation on Kinetic Methods for Determination of Single and Simultaneous Multicomponent Species
Ph. D, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 92 1998
Ionesco et le langage tourne en Derision
Ionesco et le langage tourne en Derision
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 103 1995
Jacques Prevert: un poete populaire
Jacques Prevert: un poete populaire
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 151 2007, CD
Jacques Prevert: un poete populaire
Jacques Prevert: un poete populaire
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 151 2007, CD

صفحه‌ها