طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

Female language in Elgin's The native tongue trilogy
Female language in Elgin's The native tongue trilogy
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 62 2005
Foucauldian reading of Nineteen Eighty Four
Foucauldian reading of Nineteen Eighty Four
Master of arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 66 2006
Foucault s Concept of Power in The Awakening by Kate Chopin
Foucault s Concept of Power in The Awakening by Kate Chopin
master of art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 4 2007, Include CD
Franz kafka et  la revolte avortee
Franz kafka et la revolte avortee
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 177 208, CD
Free Indirect  Discourse in Narrative Fiction and Film:A Case Study of James Joyce's "The Dead" and John Huston
Free Indirect Discourse in Narrative Fiction and Film:A Case Study of James Joyce's "The Dead" and John Huston
Master of Arts, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 190 2012
Fremdsprachenunterricht fuer Kinder
Fremdsprachenunterricht fuer Kinder
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 18 2005
Fremdsprachenunterricht fuer Kinder
Fremdsprachenunterricht fuer Kinder
Magister Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 18 2005
Freudian Reading of Hemingway's three novels The Sun also Rises, Across the River and In to the Trees the Torrents of Spr
Freudian Reading of Hemingway's three novels The Sun also Rises, Across the River and In to the Trees the Torrents of Spr
Master of Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 76 2003
Gas Transportation Agreement
Master Art, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiE 120 2009, Includ CD Persian Text
Georg Buechners " Woyzeck" und Gerhart Hauptmanns "Vor Sonnenaufgang" als soziale naturalistische Dramen
Georg Buechners " Woyzeck" und Gerhart Hauptmanns "Vor Sonnenaufgang" als soziale naturalistische Dramen
Magistra Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 39 2012
Georg Buechners " Woyzeck" und Gerhart Hauptmanns "Vor Sonnenaufgang" als soziale naturalistische Dramen
Georg Buechners " Woyzeck" und Gerhart Hauptmanns "Vor Sonnenaufgang" als soziale naturalistische Dramen
Magistra Artium, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiG 39 2012
Georges Perec Un renouvellement dans l'ecriture narrative et poetique
Georges Perec Un renouvellement dans l'ecriture narrative et poetique
Maitrise, شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: LiF 100 2004

صفحه‌ها