طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها


L’identité au miroir de l’Occupation Mémoire de master en lettres françaises
L’identité au miroir de l’Occupation Mémoire de master en lettres françaises

Postdramaticality and the Performance of Dialogic Self in Contemporary Theater since 1980
Postdramaticality and the Performance of Dialogic Self in Contemporary Theater since 1980

Representations of Race and Gender in J.M. Barrie’s Peter Pan and its Cinematic Adaptations: a Cultural Study
Representations of Race and Gender in J.M. Barrie’s Peter Pan and its Cinematic Adaptations: a Cultural Study

The Impact Of Teaching Mindmapping Technique on Vocabulary Learning And Retention of Iranian EFL Learners
The Impact Of Teaching Mindmapping Technique on Vocabulary Learning And Retention of Iranian EFL Learners
             Etudes des traductions des oeuvres de Zoya Pirzad faites, par Christophe Balay, D'apres l'approche postcoloniale
Etudes des traductions des oeuvres de Zoya Pirzad faites, par Christophe Balay, D'apres l'approche postcoloniale
  Conservative Postmodernism: A Political Reading of Paul Auster’s Novels
Conservative Postmodernism: A Political Reading of Paul Auster’s Novels
  L'etude et l'analyse sémantique des extraits De la traduction du Golestân
L'etude et l'analyse sémantique des extraits De la traduction du Golestân
 Die Rolle der affektiven Faktoren beim Erwerb des Deutschen als Fremdsprache
Die Rolle der affektiven Faktoren beim Erwerb des Deutschen als Fremdsprache
 Individuelle Unterschiede beim Fremdsprachenlernen Eine Analyse zu Alter und Motivation
Individuelle Unterschiede beim Fremdsprachenlernen Eine Analyse zu Alter und Motivation
 Political Agency Through Resignifying Sexual Desire: A Postcolonial Feminist Reading of The God of Small Things
Political Agency Through Resignifying Sexual Desire: A Postcolonial Feminist Reading of The God of Small Things
 The Relationship between Intrinsic/Extrinsic Motivation and Language Learning Strategies of Iranian University Freshmen Majoring in English
The Relationship between Intrinsic/Extrinsic Motivation and Language Learning Strategies of Iranian University Freshmen Majoring in English
 The Relationship between Iranian EFL Learners’ Reading Strategy and Their Reading Comprehension Performance
The Relationship between Iranian EFL Learners’ Reading Strategy and Their Reading Comprehension Performance
" Die asthetische Erziehung in Schillers " Wilhehm Tell
" Die asthetische Erziehung in Schillers " Wilhehm Tell
" Die asthetische Erziehung in Schillers " Wilhehm Tell
" Die asthetische Erziehung in Schillers " Wilhehm Tell
" La queue de la grace" chez deux personnages mauriaciens: Therese Desqueyroux et Louis
" La queue de la grace" chez deux personnages mauriaciens: Therese Desqueyroux et Louis
"Kritik der persischen Uebersetzungen des West- oestlichen Divan von Goethe"
"Kritik der persischen Uebersetzungen des West- oestlichen Divan von Goethe"
"Kritik der persischen Uebersetzungen des West- oestlichen Divan von Goethe"
"Kritik der persischen Uebersetzungen des West- oestlichen Divan von Goethe"
"Probleme der Realisierung geschlechtsspezifiernder Sprachformen im deutschen Rechtschreibsystem, exemplarisch untersucht
"Probleme der Realisierung geschlechtsspezifiernder Sprachformen im deutschen Rechtschreibsystem, exemplarisch untersucht
"Probleme der Realisierung geschlechtsspezifiernder Sprachformen im deutschen Rechtschreibsystem, exemplarisch untersucht
"Probleme der Realisierung geschlechtsspezifiernder Sprachformen im deutschen Rechtschreibsystem, exemplarisch untersucht
(La représentation de Téhéran dans les œuvres littéraires (Une géocritique de la capitale, multifocalité transtextuelle comparée
(La représentation de Téhéran dans les œuvres littéraires (Une géocritique de la capitale, multifocalité transtextuelle comparée
2-Category of Grothendieck TOPOSES and Groupoids
2-Category of Grothendieck TOPOSES and Groupoids
A Bakhtinian Reading of D.H.Lawrence's Women in love
A Bakhtinian Reading of D.H.Lawrence's Women in love
A Barthesian reading of Henry James The turn of the screw and The aspern papers
A Barthesian reading of Henry James The turn of the screw and The aspern papers
A Case Study of Examining Pedagogical Content Knowledge of an EFL Teacher Trainer in the Context of Iran
A Case Study of Examining Pedagogical Content Knowledge of an EFL Teacher Trainer in the Context of Iran

صفحه‌ها