طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

پایان نامه های لاتین

تب‌های اولیه

صفحه‌ها


L’identité au miroir de l’Occupation Mémoire de master en lettres françaises
L’identité au miroir de l’Occupation Mémoire de master en lettres françaises

Postdramaticality and the Performance of Dialogic Self in Contemporary Theater since 1980
Postdramaticality and the Performance of Dialogic Self in Contemporary Theater since 1980

Representations of Race and Gender in J.M. Barrie’s Peter Pan and its Cinematic Adaptations: a Cultural Study
Representations of Race and Gender in J.M. Barrie’s Peter Pan and its Cinematic Adaptations: a Cultural Study

The Impact Of Teaching Mindmapping Technique on Vocabulary Learning And Retention of Iranian EFL Learners
The Impact Of Teaching Mindmapping Technique on Vocabulary Learning And Retention of Iranian EFL Learners
             Etudes des traductions des oeuvres de Zoya Pirzad faites, par Christophe Balay, D'apres l'approche postcoloniale
Etudes des traductions des oeuvres de Zoya Pirzad faites, par Christophe Balay, D'apres l'approche postcoloniale
  Conservative Postmodernism: A Political Reading of Paul Auster’s Novels
Conservative Postmodernism: A Political Reading of Paul Auster’s Novels
  La réception de Victor Hugo en Iran
La réception de Victor Hugo en Iran
 Les Arméniens à travers les récits de voyage et œuvres littéraires au XIXe siècle
Les Arméniens à travers les récits de voyage et œuvres littéraires au XIXe siècle
 Architecture et Littérature Contemporaines Michel Butor et l’Espace
Architecture et Littérature Contemporaines Michel Butor et l’Espace
 Ausspracheschwierigkeiten persischsprechender Deutschlerner Methodische Überlegungen für den DaF-Unterricht im Iran
Ausspracheschwierigkeiten persischsprechender Deutschlerner Methodische Überlegungen für den DaF-Unterricht im Iran
 Die Rolle der affektiven Faktoren beim Erwerb des Deutschen als Fremdsprache
Die Rolle der affektiven Faktoren beim Erwerb des Deutschen als Fremdsprache
 Die deutsche Ballade und ihre Persische Entsprechung Eine vergleichende Untersuchung
Die deutsche Ballade und ihre Persische Entsprechung Eine vergleichende Untersuchung
 Individuelle Unterschiede beim Fremdsprachenlernen Eine Analyse zu Alter und Motivation
Individuelle Unterschiede beim Fremdsprachenlernen Eine Analyse zu Alter und Motivation
 Political Agency Through Resignifying Sexual Desire: A Postcolonial Feminist Reading of The God of Small Things
Political Agency Through Resignifying Sexual Desire: A Postcolonial Feminist Reading of The God of Small Things
 Political Agency Through Resignifying Sexual Desire:A Postcolonial Feminist Reading of The God of Small Things
Political Agency Through Resignifying Sexual Desire:A Postcolonial Feminist Reading of The God of Small Things
 The Relationship between Intrinsic/Extrinsic Motivation and Language Learning Strategies of Iranian University Freshmen Majoring in English
The Relationship between Intrinsic/Extrinsic Motivation and Language Learning Strategies of Iranian University Freshmen Majoring in English
 The Relationship between Iranian EFL Learners’ Reading Strategy and Their Reading Comprehension Performance
The Relationship between Iranian EFL Learners’ Reading Strategy and Their Reading Comprehension Performance
 Étude sémiotique de la crise de l'identité dans La Petite Bijou de Patrick Modiano
Étude sémiotique de la crise de l'identité dans La Petite Bijou de Patrick Modiano
 Étude sémiotique de la crise de l'identité dans La Petite Bijou de Patrick Modiano
Étude sémiotique de la crise de l'identité dans La Petite Bijou de Patrick Modiano
" Die asthetische Erziehung in Schillers " Wilhehm Tell
" Die asthetische Erziehung in Schillers " Wilhehm Tell
" Die asthetische Erziehung in Schillers " Wilhehm Tell
" Die asthetische Erziehung in Schillers " Wilhehm Tell
" La queue de la grace" chez deux personnages mauriaciens: Therese Desqueyroux et Louis
" La queue de la grace" chez deux personnages mauriaciens: Therese Desqueyroux et Louis
"Kritik der persischen Uebersetzungen des West- oestlichen Divan von Goethe"
"Kritik der persischen Uebersetzungen des West- oestlichen Divan von Goethe"
"Kritik der persischen Uebersetzungen des West- oestlichen Divan von Goethe"
"Kritik der persischen Uebersetzungen des West- oestlichen Divan von Goethe"

صفحه‌ها