طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تصفیه پساب رنگی با استفاده از غشاء پلیاترسولفون اصلاح شده با گرافناکساید عاملدار شده با ملامیندندریمر آمین

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده