طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طراحی و تبیین فیزیکی و مالی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار (مورد مطالعه: صنعت پلاستیک)

تب‌های اولیه