طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک با استفاده از رویکرد ترکیبی نگاشت ادراکی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با تاکید بر بعد سازمانی و مشتری

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده