طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارائۀ راهکاری جهت اندازه‌گیری تأثیر عناصر واقعیت مجازی بر معیارهای بازی‌های جدی مبتنی بر تحلیل داده‌های بازی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده