طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی میزان آمادگی پذیرش سیستم مدیریت دانش در سازمان با رویکرد مدل سازمان بهرهوری آسیایی (APO)(مطالعه موردی: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده