طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تخمین دمای تغییر فاز (از فاز محبوس شدگی به غیر محبوس شدگی) توسط آنتروپی در هم تنیدگی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده