طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی واکنش های حلقه افزایی ایزوسیانیدها: روشی کارآمد برای سنتز اسپیرواکسازولین‌ها، اسپیروپیرولین‌ها، کرومنو[4،3-c]پیرول‌ها، 4-(ترتبوتیل پروکسی)-5-فنیل¬اکسازول-2(H3)-اون ها، فوران ها و ایمیدازو[2،1-a]پیریدین ها

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده