طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بیمه‌ی اعتبارات صادراتی و نقش تضمینی آن در حقوق تجارت بین المل، مطالعه ای تطبیقی میان مقررات اتحادیه ی بیمه ی اعتبارات صادراتی برن و بیمه ی اعتبارات صادراتی در نظام حقوقی ایران

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده