طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه تمایز متابولیتی سویا، ذرت و کلزا اصلاح ژنتیکی شده (GMO) با محصولات اصلاح نشده ژنتیکی (non-GMO) متناظر آنها به منظور امکان یابی معرفی ارزیابی ریسک این محصولات به کمک تکنیک های کروماتوگرافی مایع و گازی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده