طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاثیرات گسترش صنایع کارگاهی وکارخانه ای برتوسعه روستایی (نمونه موردی ناحیه صنعتی خیرآباد، شهرستان اراک)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده