طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

شناسايي و رتبه بندي ابزارهاي مديريت دانش به منظور توسعه مديريت دانش در چارچوب كتابخانه زيرساخت فناوري اطلاعات (ITIL ) مطالعه موردي:شركت تامين خدمات كاربردي كاسپين

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده