طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

انتخاب سبد سهام بهینه به منظور الگوبرداری با رویکردANP و DEA شبکه ای(مورد مطالعه : شرکتهای برگزیده شده در بورس اوراق بهادار تهران ; 1388تا1393 )

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده