طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

توسعه ی روش ولتامتری به منظور اندازه گيری فلز جيوه پس از استخراج فاز جامد در نمونه های آبي، ساخت زيست حسگر غيرآنزيمي دوپامين و استفاده از الكتروکاتاليست جديد به منظور اکسيداسيون الكل ها

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده