طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

Analyse de la traduction de trois romans de Marguerite Duras(L’Amant, L’Amour et La Douleur)selon la sémantique des points de vue

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده