طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر فساد اداری از منظر کاربران (مطالعه موردی کاربران پلیس + 01 شهر تهران)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده