طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی مکانسیم تخریب هیم و تبدیل آن به بیلی وردین و وردوهیم با استفاده از روش دقیق محاسباتی و مطالعات اثرات انزیم- پروتیین با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده