طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي سازگاري گياه دارويي پريلا (Perilla frutescens) در شرايط اقليمي ايران و بررسي تاثير دوسويه از قارچ مايكوريزا بر رشد ونمو و مواد موثره آن

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده