طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مقایسه اثر بخشی گروهی شناختی-رفتاری و ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت بر کاهش انگیزه مصرف، رفتارهای پرخطر، ولع مصرف و بازگشت در افراد وابسته به سوء مصرف مواد افیونی در حال ترک

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده